گروه معارف اسلامی در حال حاضر با ارائه دروس عمومی از جمله دانش خانواده و جمعیت، اندیشه اسلامی ا و 2، اخلاق اسلامی، انقلاب اسلامی، تاریخ تحلیلی صدر اسلام و تفسیر موضوعی قرآن به سایر گروه های آموزشی و دانشجویان دیگر رشته های تحصیلی خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه می دهد.

در حال حاضر از با بهره مندی از اساتید مدعو و اعضاء هیأت علمی رشته های مرتبط موجود در دانشکده ادبیات و علوم انسانی نظیر تاریخ تشیع فعالیت می کند.

گفتنی است با توجه به چشم انداز توسعه کیفی و کمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ در سال‌های آینده این گروه آموزشی با اخذ مجوز رشته های مرتبط به این گروه و جذب دانشجو و اساتید مجرب و نمونه  فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را به طور چشمگیری گسترش دهد.