دکتر مهدی بیات مختاری

دکتری قرآن و حدیث

درجه علمی: دانشیار

شماره داخلی: 633

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:    bayatmokhtari.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: قرآن پژوهی، تفسیر پژوهی، تفسیر قرآن و علوم قرآنی، حدیث پژوهی، تاریخ اسلام، کلام اسلامی

 

دکتر هاشم صادقی محسن آباد

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 635

پست الکترونیک:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:  hsadeghi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: ادبیات داستانی معاصر، روایت شناسی، جامعه شناسی ادبیات

dr. hashem sadeghi

دکتر داود عمارتی مقدم

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 631

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را