تاریخ 30 فروردین 1399
بازدیدها 105

تغییر نام برخی از گروه های آموزشی دانشکده هیأت امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی به استناد ماده "1" قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و بند "ب" ماده "7" قانون تشکیل هیدت های امناء دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی و پژ ... ادامه مطلب

تاریخ 30 فروردین 1399
بازدیدها 85

آغاز فصل دوم کاوش باستان‌شناسی تپه برج نیشابور با همکاری اساتید دانشگاه علوم و فناوری چین آغاز فصل دوم کاوش باستان‌شناسی تپه برج نیشابور با همکاری اساتید دانشگاه علوم و فناوری چین پیرو قرارداد منعقدشده بین دانشگاه نیشابور و دانشگاه  ustcچین گروه باستان پژوهی دانشگاه علوم و فناوری چین ... ادامه مطلب

تاریخ 5 شهریور 1397
بازدیدها 304

کسب رتبه دوم دانشجوی دانشگاه نیشابور در پنجمین جشنواره سراسری دوبیتی و رباعی رضوی در پنجمین جشنواره سراسری دوبیتی و رباعی رضوی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور رتبه ی دوم را کسب کرد. پنجمین جشنواره سراسری دوبیتی و رباعی رضوی با معرفی آثار برگزیده در همدان ب ... ادامه مطلب

تاریخ 22 مرداد 1397
بازدیدها 467

کاوش در محوطه تاریخی 'سه تپه' توسط گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور فصل جدید کاوش در محوطه تاریخی 'سه تپه' نیشابور توسط گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور و با نظارت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیشابور اواخر خرداد ماه 1398 شروع شد و حدود 45 روز به طول انجا ... ادامه مطلب

  • کل نتایج
4 نتیجه   |   صفحه 1 از 1
تاریخ
انتخاب تاریخ
بازه زمانی
انتخاب بازه
بین تاریخ ها
تاریخ شروع
تاریخ پایان