اعضای هیات علمی رشته باستان شناسی دانشگاه نیشابور مقاله ای در مجله ای با شاخص چارک Q1 به چاپ رساندند. جناب آقای دکتر باصفا و سرکار خانم دکتر مسجدی خاک به همراه همکارشان از پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در این مقاله به بررسی ترکیب فلزات موجود در اشیاء فلزی عصر برنز که در سایت کلات شوری شهرستان نیشابور یافت شده اند پرداخته اند. در این پژوهش که از تکنیک micro-PIXE استفاده شده است مشخص شد که این اشیاء به دو دسته تقسیم می شوند. در دسته اول ترکیبی از مس و نقره استفاده شده است، در حالی که اشیاء دسته دوم اکثرا مسی می باشند. با توجه با یافته ها در کاوشهای قبلی، یافته های کاوشهای انجام شده در این پژوهش احتمال وجود ارتباطات فرهنگی و تجاری بین این منطقه و آسیای مرکزی را تقویت می کند. این مقاله در نشریه Archaeological and Anthropological Sciences به چاپ رسیده است. جناب آقای دکتر باصفا چندی پیش مقاله دیگری را نیز در این مجله به چاپ رسانده اند. روابط عمومی دانشگاه نیشابور نشر دو مقاله با کیفیت در سال 1399 را خدمت ایشان تبریک عرض می کند. به امید ادامه این روند و دستاوردهای بیشتر برای ایشان و سایر اعضای محترم هیات علمی دانشگاه نیشابور.

لینک مقاله:

https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-020-01269-x

bro