دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1385 با راه اندازی رشته های زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی و باستان شناسی در مقطع کارشناسی ایجاد شد. در سال 1391 با راه اندازی مقاطع تحصیلات تکمیلی گام مهمی در راستای توسعه و گسترش دانشکده برداشته شد. علاوه بر این، رشته آموزش زبان انگلیسی در سال 1396 نیز در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشکده راه اندازی شد. سپس رشته های تربیت بدنی، جامعه شناسی در مقطع کارشناسی و تاریخ تشیع در مقطع کارشناسی ارشد نیز برای پذیرش دانشجو در سال 1397 راه اندازی شدند. همچنین در راستای اجرایی نمودن سند توسعه دانشگاه، و با توجه به نیازهای منطقه و شهرستان، راه اندازی برخی رشته های جدید در آینده ای نزدیک مخقق خواهد شد. 

از امکانات و تجهیزات دانشکده ادبیات و علوم انسانی می توان به وجود آزمایشگاه زبان، موزه دانشکده، کارگاه های باستانشناسی و غیره اشاره نمود.