توسعه آموزش و پژوهش یكی از اركان توسعه یافتگی جوامع و حركت بسوی تعالی و پیشرفت، شكوفایی استعدادها و بالندگی علمی و فرهنگی جامعه است. در این راستا نظام آموزشی كشور خصوصاً دانشگاه ها نقش عمده و مؤثری را برعهده دارد. از اینروست که ما در دانشکده ادبیات و علوم انسانی همگام با سیاست‌های کلان کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ رسالت آموزشی و پژوهشی خود را جهانی و فرامرزی می‏‌دانیم.

دانشکده ادبیات به عنوان یک واحد آموزش عالی نسبت به تربيت زنان و مردان محقق مومن و متعهد به انقلاب اسلامي، پاسدار و مروج تاريخ، زبان و ادبيات فارسي، متخصص در علوم زباني؛ کوشا بوده و تلاش مي‌كند در آموزش و تربيت انسان هایی فرهيخته و در پاسخگويي به نيازهاي جامعه ايراني- اسلامي و جهاني سرآمد باشد. اين تلاش‌ها در راستاي گسترش فرهنگ و درك جامعه جهاني با مدد از تعاليم عاليه الهي صورت مي‌پذيرد.
ما نیروی انسانی را سرمایه اصلي خود دانسته و با بهره‌گيري از دستاوردهاي نوين به ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و فناوري مي پردازيم. همچنین برنامه محور بودن، مسئولیت پذیری، تعهد و پاسخگویی،کار تیمی، نوآوری، راستگویی، اخلاق حرفه ای، روابط بر پایه احترام متقابل و حفظ کرامت انسانی از مهمترین ارزش‌های مورد توجه این دانشکده می‌باشد.

در پایان، امید است با پیشرفت روز‌افزون و توسعه رشته‌های دانشکده ادبیات و علوم انسانی همگام با توسعه کیفی و کمی دانشگاه بتوانیم در راه خدمت به پیشرفت جامعه و کشور عزیزمان گام‌های موثری برداریم.