موافقت اولیه جهت راه‌اندازی این رشته در دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه نیشابور در سال 1397 اخذ و هسته‌ی اولیه‌ی این گروه در مهر ماه سال 1397 با جذب اعضاء هیأت علمی مجرب و متخصص با مرتبه‌ی علمی دانشیار و استادیار شکل گرفت.

اولین دوره از دانشجویان علاقمند به این رشته در مقطع کارشناسی ارشد از مهرماه 1397 در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

این گروه می‌کوشد در سال‌های آتی با افزایش تعداد دانشجویان، جذب اساتید مجرب و نمونه و تجهیز امکانات و تجهیزات مربوطه، فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را به طور چشمگیری گسترش دهد.