گروه آموزشی تاریخ تشیع

دکتر پیمان ابوالبشری

دکتری تاریخ 

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 655

پست الکترونیک:   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:     abolbashari.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: تاریخ خراسان، تاریخ ادیان، تاریخ مذاهب اسلامی

دکتر مهدی بیات مختاری

دکتری قرآن و حدیث

درجه علمی: دانشیار

شماره داخلی: 633

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:  bayatmokhtari.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: منابع تفکرات شیعه (قرآن و حدیث)، تاریخ کلام شیعه و فرق منشعب از آن، تاریخ تحلیلی امامان (ع)

 دکتر حسن صادقی سمرجانی

 دکتری تاریخ تشیع

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 248

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:  Sadeghi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:  حکومت های شیعی در ایران