گروه آموزشی باستان شناسی و تاریخ

گروه باستان شناسی و تاریخ دانشگاه نیشابور با جذب دو هیأت علمی نخبه و پذیرش دانشجو در سال 1385 در مقطع کاردانی رسما فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود. در سال های بعد با افزایش تعداد دانشجویان و جذب اساتید مجرب و نمونه، از سال 1388 با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی و از سال 1391 در مقطع کارشناسی ارشد این گروه به طور چشمگیری فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را گسترش داد و نتیجه آن دست یابی به موفقیت هایی نظیر یافته های پژوهشی که ماحصل کاوش های میدانی دانشجویان و اعضاء هیأت علمی می باشد.

 در حال حاضر این رشته جزو پر طرفدارترین و جذابترین رشته های کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه نیشابور می باشد.

وجود موزه باستان شناسی جهت نگهداری یافته های پژوهشی ماحصل کاوش های میدانی از جمله امکانات بی نظیری است که در این گروه آموزشی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی وجود دارد. همچنین کارگاه گروه باستان شناسی یکی دیگر از امکاناتی است که جهت استفاده آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان و اساتید این رشته آموزشی فراهم شده است.

علاقمندان به رشته باسان شناسی می توانند در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه نیشابور به تحصیل بپردازند. گرایش های پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی از جمله گرایش هایی است که در مقطع کارشناسی ارشد برای علاقمندان این رشته وجود دارد.