گروه آموزشی باستان شناسی و تاریخ

دکتر حسن باصفا

دکتری باستانشناسی

درجه علمی: دانشیار

شماره داخلی: 250

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:   basafa.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: باستان شناسی پیش از تاریخ و آغاز تاریخی شرق ایران و آسیای میانه با تأکید بر دوره مفرق و آهن

basafa
 دکتر محمد حسین رضایی

دکتری باستانشناسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 643

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:   rezaei.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: پیش از تاریخ فارس و خراسان، باستان سنجی،الگوی استقرار، کاوش و بررسی باستان شناسی

rezaei

دکتر ابراهیم رایگانی

دکتری باستانشناسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 648

پست الکترونیکاین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییداین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:    raiygani.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: باستان شناسی دوره های تاریخی، دوره انتقالی ساسانی به اسلامی، مطلعات سکه، معماری، مهندسی آب

raygani

 

دکتر پرستو مسجدی خاک

دکتری باستانشناسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 647

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییدr

صفحه شخصی:  masjedi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: 

 

 دکتر سید مهدی موسوی نیا

دکتری باستان شناسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 652

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:    mousavinia.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:  

 دکتر حسن نامی

دکتری باستانشناسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 231

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:   nami.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: باستان شناسی دوره تاریخی، باستان شناسی دوره اسلامی، مطالعات دوره اشکانی

دکتر پرستو مسجدی خاک

مرتبه علمی: استادیار

دکتری باستان شناسی

تلفن مستقیم: 43305000-051

تلفن داخلی: 647

وب سایت شخصی:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییدr

پست الکترونیکی: masjedi.neyshabur.ac.ir

 masjedi

گروه باستان شناسی و تاریخ دانشگاه نیشابور با جذب دو هیأت علمی نخبه و پذیرش دانشجو در سال 1385 در مقطع کاردانی رسما فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود. در سال های بعد با افزایش تعداد دانشجویان و جذب اساتید مجرب و نمونه، از سال 1388 با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی و از سال 1391 در مقطع کارشناسی ارشد این گروه به طور چشمگیری فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را گسترش داد و نتیجه آن دست یابی به موفقیت هایی نظیر یافته های پژوهشی که ماحصل کاوش های میدانی دانشجویان و اعضاء هیأت علمی می باشد.

 در حال حاضر این رشته جزو پر طرفدارترین و جذابترین رشته های کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه نیشابور می باشد.

وجود موزه باستان شناسی جهت نگهداری یافته های پژوهشی ماحصل کاوش های میدانی از جمله امکانات بی نظیری است که در این گروه آموزشی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی وجود دارد. همچنین کارگاه گروه باستان شناسی یکی دیگر از امکاناتی است که جهت استفاده آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان و اساتید این رشته آموزشی فراهم شده است.

علاقمندان به رشته باسان شناسی می توانند در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه نیشابور به تحصیل بپردازند. گرایش های پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی از جمله گرایش هایی است که در مقطع کارشناسی ارشد برای علاقمندان این رشته وجود دارد.

زیر مجموعه ها