گروه آموزشی باستان شناسی و تاریخ

دکتر پرستو مسجدی خاک

مرتبه علمی: استادیار

دکتری باستان شناسی

تلفن مستقیم: 43305000-051

تلفن داخلی: 647

وب سایت شخصی:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییدr

پست الکترونیکی: masjedi.neyshabur.ac.ir

 masjedi