1

 دکتر امین رشید لمیر

دکتری تخصصی مدیریت ورزشی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 250

پست الکترونیکاین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییداین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:    rashidlamir.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: فرهنگ آیین پهلوانی، مدیریت علوم ورزشی و تربیت بدنی


rashidlamir

دکتر مهدی زارعی

دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 653

پست الکترونیکاین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییداین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:    zarei.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: دیابت و فعالیت های ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، ورزش و بیماری ها

 zareei

دکتر بیتا عرب نرمی

دکتری علوم ورزشی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 659

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:  arabnarmi.neyshabur.ac.ir

arab narmi

دکتر امیر منتظری

دکتری تخصصی مدیریت ورزشی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 651

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:    montazeri.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: بازاریابی ورزشی، گردشگری ورزشی، مسئولیت اجتماعی در ورزش

montazeri

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه نیشابور در بهمن ماه سال 1397 با جذب 3 عضو هیأت علمی مجرب و متخصص شکل گرفت و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رسما فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود. در این مدت کوتاه با همت اساتید محترم این گروه آموزشی، امکانات زیربنایی این رشته تا حد قابل توجهی ایجاد و راه اندازی شده است. در حال حاضر این گروه اموزشی جزو گروه های اموزشی زیرمجموعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه نیشابور می باشد.

در این میان وجود دانشجویان علاقمند به زمینه های مختلف ورزشی و فعالیت اساتید مجرب و دلسوز سبب کسب مقام های مختلف قهرمانی در رشته های ورزشی گوناگون شده است. 

گفتنی است این رشته آموزشی جزو پرطرفدارترین رشته های دانشکده ادبیات و علوم انسانی می باشد که با استقبال چشمگیری از سمت جوانان روبزوست.

دکتر مهدی زارعی

مرتبه علمی: استادیار

دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی

تلفن مستقیم: 43305000-051

تلفن داخلی: 653

وب سایت شخصی:zarei.neyshabur.ac.ir

پست الکترونیکی: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

zareei 

زیر مجموعه ها